Search for: [References = "Hajdamowicz R. 2007, Iluminacja jako narzędzie estetyzacji miasta \[w\] Krajewski M. red.Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe UAM,Poznań, s. 291–297"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information