Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Guba Egon, Lincoln Yvonne 2009, Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłanianie się zbieżności, \[w\:\] N. Denzin, Y. Lincoln \(red.\), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information