Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Gruszka B. 2012. Metody datowania zabytków ruchomych oraz chronologia wczesnośredniowiecznego grodziska w Nowińcu, stan. 2, \[w Nowiniec, stan. 2. Wczesnośredniowieczny gród na pograniczu śląsko\-łużyckim w świetle badań interdyscyplinarnych, B. Gruszka red., Zielona Góra 2012, s. 213–215"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information