Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Grotowska\-Leder Jolanta 2008, Wsparcie społeczne w perspektywie teorii socjologicznych – kontekst więzi społecznej, sieci społecznych, sieci wymiany, \[w\:\] Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, red. J. Grotowska\-Leder, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–27"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information