Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Grigorova Margreta 2009, Słowianie w Europie – spojrzenie w przeszłość w imię przyszłości. Idee iliryzmu w kontekście dialogu Europy i Słowiańszczyzny, \[w\:\] Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny, red. I. Kuźma, P. Schmidt, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 11–35"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information