Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Grabarczyk T. 2011. “Po racku, po husarsku, z przyprawą tatarską” – początki przemian wojskowości polskiej u schyłku XV w. In\: T. Grabarczyk, A. Kowalska\-Pietrzak, T. Nowak \(eds.\), In tempore belli et pacis. Ludzie – miejsca – przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65\-lecie urodzin i 40\-lecie pracy naukowo\-dydaktycznej. Warszawa, 117\-128"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information