Filters
  • Collections
  • File type

Search for: [References = "Gil Andrzej 2013, Besarabia. Wschodnia Mołdawia jako gubernia Cesarstwa Rosyjskiego \(1812–1918\), \[w\:\] M. Kosienkowski \(red.\), Spotkania polsko\-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, Episteme, Lublin, s. 129–137."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information