Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Gawęcki Marek 1996, Polacy w strukturze etnicznej postsowieckiego Kazachstanu, \[w\:\] Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, red. S. Ciesielski, A. Kuczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 597–607"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information