Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Głowacki Albin 1996, Deportacje obywateli polskich do Kazachstanu i ich osiedlenie w latach 1940–1941, \[w\:\] Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, red. S. Ciesielski, A. Kuczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 291–308"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information