Filters

Search for: [References = "Główka J. 2004. Zasobność domów mieszczan kieleckich na podstawie księgi Rady Miejskiej z końca XVIIII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52, 85\-92."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information