Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Dzięgielewska M., Dzięgielewski K. 2015, Glinianki użytkowane przez ludność kultury przeworskiej w młodszym okresie wpływow rzymskich w Modlnicy, Sum.\: Clay pits used by the Przeworsk culture population in the Younger Roman Period in Modlnica, \[in\:\] Modlnica, stan. 5. Od poźnej epoki brązu po czasy średniowiecza, M. Dzięgielewska, K. Dzięgielewski, A. Sztyber eds, „Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce”, Kraków, pp. 263–307"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information