Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Dobrzańska H. 2015, Ośrodki wytworczości ceramiki kultury przeworskiej w dolinie Wisły, na wschód od Krakowa oraz nad Rabą, w kontekście geograficznym i kulturowym, Sum.\: Pottery production centers of the Przeworsk culture in the Vistula valley to the east of Cracow and on the Raba River, in the geographic and cultural context, \[in\:\] Barbari superiores et Inferiores. Archeologia barbarzyńcow 2014. Proces integracji środkowoeuropejskiego Barbaricum. Polska – Czechy – Morawy – Słowacja, L. Tyszler, E. Droberjar eds, Łódź–Wieluń, pp. 389–407"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information