Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Dobrzańska H., Kielski A., Wodnicka K. 2003, Ceramika archeologiczna „ścieralna”, \[in\:\] Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałow wiążących. Z. Pędzich i K. Haberko eds, „Prace Komisji Nauk Ceramicznych, Polski Biuletyn Ceramiczny – Ceramika”, 80, Kraków, pp. 565–572"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information