Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Dąbrowski E. 1995. Chronologia najniższych warstw osadniczych Santoka na tle porównawczym wczesnośredniowiecznych materiałów archeologicznych z zachodniej Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i północnego obszaru Dolnego Śląska, \[w\:\] Santok – początki grodu. Materiały z sesji historycznej, D. Rymar red., Gorzów Wielkopolski, s. 23–46 \+ 19 tablic z rycinami"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information