Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Cyrek, K. and Sudoł, M. 2008. Wyroby z krzemienia czekoladowego w środkowo paleolitycznych zespołach kulturowych z Jaskini Biśnik, pow. Olkuski. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński \(eds\), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08 10.10.2003, Warszawa–Lublin, Instytut Archeologii UMCS and Państwowe Muzeum Archeologiczne, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 7, 347–356"]

Number of results: 1

Items per page:

Sudoł-Procyk, Magdalena Budziszewski, Janusz Krajcarz, Maciej T. Jakubczak, Michał Szubski, Michał

2018
Book/Chapter

This page uses 'cookies'. More information