Search for: [References = "Chase Susan E., 2009, Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, \[w\:\] Metody badań jakościowych. Tom 2, red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, tłum. F. Schmidt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information