Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Buchowski M. 2010, Polskie dyskursy o krwi, ziemi i narodzie \[w\:\] Drozd\-Piasecka M., Posern\-\-Zieliński A. \(red.\), Antropologia polityki i polityka w antropologii, Instytut Etnologiii Archeologii PAN, Warszawa, s. 42–64"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information