Search for: [References = "Bracha K.2001. Latawiec. In W. Iwańczak and S.K. Kuczyński \(eds.\) Ludzie. Kościół. Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej \(średniowiecze\-wczesna epoka nowożytna\). Warszawa, 313\-334."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information