Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Borowska\-Stefańska M., 2014, Planowanie przestrzenna na obszarach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, \[w\:\] M. Madurowicz \(red.\), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 138–149"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information