Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Bołdyrew A. 2019. Przemiany uzbrojenia wojska polskiego na przełomie średniowiecza i nowożytności \(1454\-1572\) jako przejaw \(r\)ewolucji militarnej. “Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 70, 113\-138"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information