Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Bołdyrew A. 2014. Kultura militarna pogranicza na przełomie średniowiecza i nowożytności \(na przykładzie Królestwa Polskiego\). In\: A. Olejko, J. Ślipiec, P. Korzeniowski, K. Mroczkowski \(eds.\), Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej. Oświęcim, 550\-557."]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information