Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Bitušíková A. 2010, Verejné priestory ako prostriedok marketingu mesta, \[w\:\] Bitušíková A.,Luther D. \(eds.\), Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste \[Cultural and social diversity in Slovakia III. Global and Local in a Contemporary City\], Univerzita Mateja Bela, Ústav etnológie SAV, Banská Bystrica, Bratislava, s. 63–78"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information