Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Andrzejowski J., Żórawska A., Biborski M., Kapla W. 2002. Grób 122 z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Jartyporach na Podlasiu. Nowe materiały do badań nad obrządkiem pogrzebowym w gockim kręgu kulturowym. In\: M. Karczewska, M. Karczewski \(eds.\), Badania archeologiczne w Polsce północno\-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000\-2001. Materiały z konferencji. Białystok, 253\-263."]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information