Search for: [Abstract = "Mongolia jest często uważana za młode, demokratyczne państwo, które pomyślnie przeszło proces transformacji z komunizmu do demokracji. Jednak, analizy mongolskiego życia politycznego z perspektywy antropologii kulturowej pokazują potencjalną różnicę między ideami organizującymi życie społeczne w Mongolii a tymi, które są znane w społeczeństwach z zaawansowanymi demokracjami. Artykuł ukazuje pewne osobliwości kulturowe, które mają wpływ na sytuację polityczną współczesnej Mongolii. Szcze¬gólną uwagę poświęcono koncepcji yos, która jest uważana za istotny aspekt moralności w tradycyjnej mongolskiej kulturze i nadal pełni ważną rolę w zrozumieniu motywów behawioralnych współczesnych Mongołów. Zasady yos zawierają zestaw właściwych i niewłaściwych kryteriów zachowania wobec człon¬ków rodziny i sieci przyjaźni, a także model prawidłowego stosunku do państwa. Koncepcja kolektywnej osobowości w mongolskim kulturowym myśleniu oznacza szereg społecznych konsekwencji, których nie można dostrzec w analizach z indywidualistyczną metodologią opartą na osobowości"]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information