Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Abstract = "Autor omawia najważniejsze dokonania Profesor Zofii Kurnatowskiej – jednej z najwybitniejszych polskich archeologów wczesnego średniowiecza. Z Jej nazwiskiem ściśle związane są prowadzone w latach powojennych badania nad początkami państwa polskiego. Przez lata budowała infrastrukturę naukowo\-badawczą w Wielkopolsce, tworząc trwałe podstawy do realizacji wieloletnich projektów badawczych w regionie. W kolejności omawiane są\: etapy kariery naukowo\-badawczej Profesor Kurnatowskiej, w tym jej wieloletni, bo trwający całe zawodowe życie, związek z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, kierunki zainteresowań badawczych – zwłaszcza wkład wniesiony w badania kultury Słowian, ponadto, wielki dorobek publikacyjny oraz organizacyjny. W konkluzji autor stwierdza, że dla kilku już pokoleń badaczy Profesor Zofia Kurnatowska pozostaje wzorem godnym naśladowania"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information