Object structure

Title:

Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego = Russia and Europe according to Nikolay Danilevskiy

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 (2012)

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935- )

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

geopolitics ; Russia ; Nikolay Danilevskiy

References:

1. Bagby Ph., 1975, Kultura i historia. Prologomena do porównawczego badania cywilizacji, Biblioteka Myśli Współczesnej, Warszawa. ; 2. Balujev B., 1999, Spory o sud’bach Rossii. N. Danilevskij i jego „Rossija i Jevropa”, Izd. Kniga, Moskva. ; 3. Danilevskij N.J., 1871, Rossija i Jevropa, Vzgljad na kulturnyje i političeskije odnošenija Slovianskogo Mira k. Germano-Romanskomu, Izdanije Tovariščestva „Obščestriennaja Połoza”, Sankt Petersburg. ; 4. Danilevskij N.J., 1991, Rossija i Jevropa, Izd. Kniga, Moskva. ; 5. Diec J., 2002a, Cywilizacje bez okien. Teoria Mikołaja Danilewskiego i późniejsze koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ; 6. Diec J., 2002b, Danilewski i Spengler – wizjonerzy cywilizacji imperialnej, [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej, red. P. Kraszewski, Instytut Wschodni, UAM, Poznań, s. 63–85. ; 7. Eberhardt P., 2006, Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki, Przegląd Geograficzny, 78, 4, s. 455–471. ; 8. Eberhardt P., 2010, Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna, Przegląd Geopolityczny, 2, Częstochowa, s. 43–64. ; 9. Gubman B., 1997, Rossija i Jevropa v filozofii russkoj istorii, Twierskij Gosudarstviennyi Universitet, Tvier. ; 10. Hungtington S., 1997, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa. ; 11. Koneczny F., 2002, O wielości cywilizacji, Wydawnictwo „Antyk-Dybowski”, Warszawa. ; 12. MacMaster R., 1967, Danilevsky. A Russian Totalitarian Philosopher, Cambridge University Press, Cambridge, Mass. ; 13. Majakunov A., 1993, Ideja russkoj gosudarstviennosti v tvorčestvie N. Danilevskogo, Izd. Logos, Kultura i cyvilizacija, Jakuck. ; 14. Majewski E., 1911, Nauka o cywilizacji, t. 2, Teoria człowieka i cywilizacji, Wyd. E. Wende, Warszawa. ; 15. Marjakova O., 1992, Političeskij ideal v kultur-filozofskich postrojenijach N. Danilevskogo, Izd. Kultura i ciennost, Tvier. ; 16. Nowak A., 1998, Teoria walki cywilizacji Mikołaja Danilewskiego, [w:] Polacy, Rosjanie i biesy, Wydawnictwo „Arcana”, Kraków, s. 45–66. ; 17. Spengler O., 1990, Historia, kultura, polityka, PIW, Warszawa. ; 18. Stefaniuk T., 2006, Danilewski. Panslawizm i wielość cywilizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin. ; 19. Toynbee A.J., 2000, Studium historii, PIW, Warszawa. ; 20. Zienkovski V., 1997, Russkije myslitieli i Jevropa, Izd. Respublika, Moskva.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

4

Start page:

597

End page:

616

Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.4.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund