Object structure

Title:

Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II = Recent organizational and ownership transformation in rail-transport companies in Poland - Part II

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 2 (2011)

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946- ) ; Ciechański, Ariel

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm

References:

1. Augustowski T., 2005, Równy dostęp do infrastruktury kolejowej, referat na konferencji „Kolej i rynek”, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 23.05.2005 r., PKP Polskie Linie Kolejowe SA. ; 2. Ciechański A., Majewski J., 2003, Reforma Kolei Wąskotorowych należących do PKP, stan na III kwartał 2003, www.kolej.eco.pl/info/przekazania.pdf – strona internetowa Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei (20.01.2005). ; 3. Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów na rynkach przewozów kolejowych w Polsce, 2010, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa. ; 4. Koncesje i licencje na polskim rynku usług kolejowych, 2003, Rynek Kolejowy, 3, 7–8, s. 4–17. ; 5. Kozińska K., 2003, Prywatna kolej potrzebuje dotacji, Puls Biznesu, www.pb.pl – wydanie internetowe „Pulsu Biznesu” z 03.07.2003 r. ; 6. Licencja dla Kolei Mazowieckich, 2004, www.rynek-kolejowy.pl – wiadomości z 31.12.2004 r. ; 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z uzasadnieniem), 2008, Dziennik Ustaw RP, 218, poz. 1393. ; 8. Rydzyński P., 2002, Koleje wąskotorowe mogą przynosić zysk, Rynek Kolejowy, 1, 5, s. 29–31. ; 9. Statut Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (załącznik do Obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 29 października 1996 r.), 1996, Monitor Polski, nr 77, poz. 709. ; 10. Taylor Z., 2002, Zmiany w polskiej polityce transportowej ostatnich lat, [w:] J. Wendt (red.), Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 72–83. ; 11. Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monografie IGiPZ PAN, 7, Warszawa. ; 12. Taylor Z., Ciechański A., 2005, Deregulacja w polskim transporcie kolejowym, PrzeglądGeograficzny, 77, 2, s. 139–169. ; 13. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część I, Przegląd Geograficzny, 82, 4, s. 549–571. ; 14. Trammer K., 2009, Najdroższa kolej, Z Biegiem Szyn, 2, s. 6–7. ; 15. Umowa o sprzedaży WKD została parafowana, 2004, www.rynek-kolejowy.pl – wiadomości z 29.12.2004 r. ; 16. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, 1997, Dziennik Ustaw RP, 96, poz. 591. ; 17. Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, 2000, Dziennik Ustaw RP, 84, poz. 948. ; 18. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, 2003a, Dziennik Ustaw RP, 86, poz. 789. ; 19. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2003b,Dziennik Ustaw RP, 203, poz. 1966. ; 20. Ustawa o z dnia 25 kwietnia 2008 r., o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, 2008, Dziennik Ustaw RP, 97, poz. 624. ; 21. www.arriva.co.uk – oficjalna strona internetowa Grupy Arriva (27.09.2010). ; 22. www.bip.mazovia.pl – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (15.11.2010). ; 23. www.bip.skm.pkp.pl – Biuletyn Informacji Publicznej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. (15.09.2010). ; 24. www.fpkw.pl – strona internetowa Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych (11.12.2004). ; 25. www.ekw.elk.com.pl – strona Ełckiej Kolei Wąskotorowej (11.12.2004). ; 26. www.kolejedolnoslaskie.eu – oficjalna strona internetowa Kolei Dolnośląskich SA (27.09.2010). ; 27. www.kolejka-piaseczno.com – strona internetowa Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej (15.12.2004). ; 28. www.mazowieckie.com.pl – oficjalna strona internetowa i Biuletyn Informacji Publicznej Kolei Mazowieckich sp. z o.o. (27.09.2010). ; 29. www.pccrail.pl – oficjalna strona internetowa PCC Rail (18.01.2010). ; 30. www.wkd.com.pl – oficjalna strona internetowa Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. (15.09.2010) ; 31. www.skpl.kalisz.pl – oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych (11.09.2010). ; 32. www.skpl.prv.pl – oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych (11.12.2004). ; 33. www.utk.gov.pl – oficjalna strona Urzędu Transportu Kolejowego (10.01.2005, 15.09.2010). ; 34. www.zgrowery.most.org.pl – strona Sekcji Rowerzystów Polskiego Klubu Ekologicznego (11.12.2004).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

2

Start page:

205

End page:

231

Resource Type:

Article

Format:

File size 1,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.2.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund