Kabaciński Jacek
Sobkowiak-Tabaka Iwona
David Éva
Osypińska Marta
Terberger Thomas
Winiarska-Kabacińska Małgorzata
The chronology of T-shaped axes in the Polish Lowland = Chronologia toporów T-kształtnych na Niżu Polskim