Rębkowski Marian
Marian Rulewicz (22 stycznia 1928 – 8 kwietnia 2011)