Object structure

Name:

KZG, V 9 C, plan warstwy 38, 38a, 36. Świadek N

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

V9C

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

9

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

103,14-103,24 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan wykopu archeologicznego i świadka

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; plan wykopu i świadka N na gł. 103,14-103,24 m n.p.m.; warstwy 38 – brązowa ziemia z resztkami konstrukcji; 38a – jasnożółta jednolita gytia; 46 – popielato-zielonkawa ziemia

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Plutecka, B.

Data:

1991 ; 26.07.1991

ID:

TDR/1991/18

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; plan wykopu ; świadek profilowy ; konstrukcje

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego