Object structure
Title:

„Entretiens” Stanisława Augusta z ambasadorem rosyjskim Ottonem Magnusem von Stackelbergiem i „Mémoires” ostatniego króla Rzeczypospolitej

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 56 (2018) ; Commentationes T. 56 (2018)

Creator:

Zielińska, Ewa (1970– )

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

p. 91-103 ; 29 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Polska -- 1764-1795 (Stanisław August Poniatowski) -- źródła [KABA] ; Stackelberg, Otto Magnus (1736-1800) -- i Polska -- źródła [KABA] ; Rosja -- stosunki -- Polska -- 18 w. [KABA] ; Polska -- stosunki -- Rosja -- 18 w. [KABA]

Abstract:

W artykule zaprezentowano jedno z ważniejszych źródeł do dziejów panowania Stanisława Augusta, jakim są zapisy rozmów króla z ambasadorem rosyjskim Ottonem Magnusem von Stackelbergiem z lat 1773–1779. Szczegółowo omówiono czas, miejsce i sposób powstania tego źródła oraz zestawiono je z obejmującym ten sam okres fragmentem „Mémoirs” ostatniego króla. „Entretiens” stanowiły szkielet chronologiczny i faktografi czny, na którym król bazował, pisząc „Mémoirs”, dlatego mogą być one wykorzystane do oceny wiarygodności królewskich pamiętników. Odkrycie nieznanego dotychczas czystopisu „Entretiens” wśród materiałów rewindykowanych z Rosji skłania do poszukiwań w archiwach rosyjskich kolejnych roczników „Entretiens”, które król musiał mieć w Petersburgu, pracując nad kolejnymi tomami swoich wspomnień.

References:

Bańkowski P., Archiwum Stanisława Augusta. Monografia archiwoznawcza, Warszawa 1958
Kostkiewiczowa T., Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte, Studia i Materiały. Zamek Królewski w Warszawie, t. 4, Warszawa 2015
Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2015
Rostworowski E., Edukacja ostatniego króla (1765–1772), w: tenże, Popioły i korzenie. Szkice historyczne i rodzinne, Kraków 1985, s. 61–73

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

56

Start page:

91

End page:

103

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2018.03

Source:

IH PAN, sygn. B.88/56 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/56 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: