Object structure

Title:

O lekarzu królewskim Macieju z Błonia i jego zapiskach biograficzno-historycznych

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 56 (2018) ; Commentationes T. 56 (2018)

Creator:

Kobylińska, Ewa

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

s. 77-90 ; 29 cm

Subject and Keywords:

Maciej z Błonia (? - 1517) ; zapiski biograficzne ; Lekarze -- Polska -- 16 w. -- biografie [KABA] ; Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506) [KABA]

Abstract:

Artykuł poświęcony jest postaci lekarza królewskiego Macieja z Błonia, żyjącego na przełomie XV i XVI w., przede wszystkim na podstawie zachowanych zapisek biografi cznych jego autorstwa, umieszczonych na wyklejce dzieł Awicenny przechowywanych w Bibliotece Prowincjalnej przy Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie. Tekst zawiera również próbę określenia czynników, które mogły wpłynąć na jego karierę oraz stopnia jej typowości lub unikalności. Jest także próbą scharakteryzowania pozostawionych przez Macieja wpisów i przedstawienia ich na tle innych zapisów z epoki. W aneksie zamieszczono też edycję odnalezionych zapisek.

References:

Birkenmajer L.A., Zapiski historyczne wśród starych almanachów Biblioteki Jagiellońskiej, Kwart. Hist., 16, 1902, s. 445–457
Birkenmajer L.A., Zapiski historyczne wśród starych almanachów Biblioteki Jagiellońskiej, Kwart. Hist., 17, 1903, s. 405–421
Czekajewska-Jędrusik A., Elementy rękopiśmienne w książce drukowanej, w: Książka rękopiśmienna XV–XVII w., red. B. Bieńkowska, Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, t. 4, Warszawa 1980, s. 69–90
Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych podług źródeł archiwalnych, t. 1, Gniezno 1883
Markowski M., Pierwsi doktorzy medycyny Uniwersytetu Krakowskiego w świetle źródeł rękopiśmiennych, „Przegląd Tomistyczny”, 6/7, 1997, s. 315–347
Pociecha W., Królowa Bona (1494–1557): czasy i ludzie Odrodzenia, t. 2, Poznań 1950
Skibniewska J., Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501–1506, Lublin 2015
Starzyński M., Ultima voluntas Alexandri Regis, w: Ecclesia, regnum, fontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. R. Gawlas i in., Warszawa 2014, s. 258–267
Tafiłowski P., Jan Łaski (1456–1531), kanclerz koronny i prymas Polski, Warszawa 2007
Wiesiołowski J., Diariusz studencki burmistrza Goskiego, „Kronika Miasta Poznania”, 1, 1999, s. 67–77
Wiesiołowski J., Pamiętnik starosty Pampowskiego, „Kronika Miasta Poznania”, 4, 2004, s. 120–132
Wójcik R., Autobiographical Marginal Notes in Early Printed Calendars, Almanacs and Ephemerides as the Form of the Pre-memoirs in Poland in the 15th and the 15th centuries, w: ¿Qué implica ser medievalista? Prácticas y reflexiones en torno al oficio del historiador, t. 3, red. A.V. Neyra, G. Rodríguez, Mar del Plata 2012, s. 163–197, [dostęp: 29.08.2017]
Wójcik R., Zapiski z efemeryd i almanachów XV i XVI wieku. Plan wydawniczy serii „Diariusze Staropolskie”, w: Kalendarze staropolskie, red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2013, s. 53–60
Zdanek M., Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV i na początku XVI wieku. Stan i perspektywy badań, w: Felix indiget amicis. Studia z dziejów kultury duchowej i intelektualnej średniowiecza ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Ożogowi, red. W. Świeboda, M. Zdanek, Kraków 2016, s. 319–359

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

56

Start page:

77

End page:

90

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2018.02

Source:

IH PAN, sygn. B.88/56 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/56 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style: