Object structure

Title:

O lekarzu królewskim Macieju z Błonia i jego zapiskach biograficzno-historycznych

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 56 (2018) ; Commentationes T. 56 (2018)

Creator:

Kobylińska, Ewa

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

p. 77-90 ; 29 cm

Subject and Keywords:

Maciej of Błonie (? - 1517) ; biographical notes ; doctors - Poland -16th c.- biographies ; Aleksander Jagiellończyk (King of Poland ; 1461-1506)

Abstract:

The article presents the personage of royal physician Maciej of Błonie, who lived at the turn of the 16th century, mainly on the basis of biographical notes written by him preserved in an endpaper of Avicenna’s texts kept in the Provincial Library at the Higher Theological Seminary of Franciscans in Krakow. An attempt is also made to determine factors which could have infl uenced his career and a degree of its typicality or uniqueness. Next, the study seeks to characterise entries made by Maciej and present them in the context of other writings of his times; in addition, it contains an edition of his notes.

References:

Birkenmajer L.A., Zapiski historyczne wśród starych almanachów Biblioteki Jagiellońskiej, Kwart. Hist., 16, 1902, s. 445–457
Birkenmajer L.A., Zapiski historyczne wśród starych almanachów Biblioteki Jagiellońskiej, Kwart. Hist., 17, 1903, s. 405–421
Czekajewska-Jędrusik A., Elementy rękopiśmienne w książce drukowanej, w: Książka rękopiśmienna XV–XVII w., red. B. Bieńkowska, Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, t. 4, Warszawa 1980, s. 69–90
Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych podług źródeł archiwalnych, t. 1, Gniezno 1883
Markowski M., Pierwsi doktorzy medycyny Uniwersytetu Krakowskiego w świetle źródeł rękopiśmiennych, „Przegląd Tomistyczny”, 6/7, 1997, s. 315–347
Pociecha W., Królowa Bona (1494–1557): czasy i ludzie Odrodzenia, t. 2, Poznań 1950
Skibniewska J., Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501–1506, Lublin 2015
Starzyński M., Ultima voluntas Alexandri Regis, w: Ecclesia, regnum, fontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. R. Gawlas i in., Warszawa 2014, s. 258–267
Tafiłowski P., Jan Łaski (1456–1531), kanclerz koronny i prymas Polski, Warszawa 2007
Wiesiołowski J., Diariusz studencki burmistrza Goskiego, „Kronika Miasta Poznania”, 1, 1999, s. 67–77
Wiesiołowski J., Pamiętnik starosty Pampowskiego, „Kronika Miasta Poznania”, 4, 2004, s. 120–132
Wójcik R., Autobiographical Marginal Notes in Early Printed Calendars, Almanacs and Ephemerides as the Form of the Pre-memoirs in Poland in the 15th and the 15th centuries, w: ¿Qué implica ser medievalista? Prácticas y reflexiones en torno al oficio del historiador, t. 3, red. A.V. Neyra, G. Rodríguez, Mar del Plata 2012, s. 163–197, [dostęp: 29.08.2017]
Wójcik R., Zapiski z efemeryd i almanachów XV i XVI wieku. Plan wydawniczy serii „Diariusze Staropolskie”, w: Kalendarze staropolskie, red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2013, s. 53–60
Zdanek M., Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV i na początku XVI wieku. Stan i perspektywy badań, w: Felix indiget amicis. Studia z dziejów kultury duchowej i intelektualnej średniowiecza ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Ożogowi, red. W. Świeboda, M. Zdanek, Kraków 2016, s. 319–359

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

56

Start page:

77

End page:

90

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2018.02

Source:

IH PAN, sygn. B.88/56 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/56 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ;

×

Citation

Citation style: