Object structure
Title:

Rydno VI/60. Wyspecjalizowane obozowisko społeczności mezolitycznej kultury janisławickiej

Subtitle:

Rydno VI/60. Specialized campsite of a Mesolithic Janisławice Culture community ; Archeologia Polski T. 63 (2018)

Creator:

Boroń, Tomasz ; Winiarska-Kabacińska, Małgorzata ; Sołodko, Anna

Contributor:

Zych, Iwona : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszwa

Date issued/created:

2018

Description:

ill.; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Mesolithic ; Rydno ; Poland ; Janisławice culture ; spatial analysis ; functional analysis

Abstract:

The article presents a spatial and functional analysis of a flint concentration of the Janisławice Culture from the site of Rydno. Traseological studies of a few dozen flint artifacts have demonstrated 16 cases of evidence of use-wear (scrapers, end-scrapers, groovers, borers, notched tools, retouched blades, retouched chips and blades). These tools were used predominantly to process wood and plants

References:

Beugnier V., Crombé P. 2005, Étude fonctionelle du matériel en silex du site mésolithique ancien de Verrebroek (Flandres, Belgique): premiers résultats, „Bulletin de la Société Préhistorique Française”, 102, s. 527–538
Boroń T. 2004, Układy przestrzenne w krzemienicach kultury janisławickiej na podstawie zespołów krzemiennych z wykopów 4 i 7 ze stanowiska Nieborowa I, gm. Sawin, woj. lubelskie, „Archeologia Polski”, 49, s. 7–32
Boroń T. 2013, Diversité fonctionnelle et spatiale des campements paléolithiques et mésolithiques dans la Polésie de Lublin (Pologne), „Paleo”, 24, s. 47–78
Boroń T. 2014, Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim: od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza, Warszawa.
Fiedorczuk J. 1992, Późnopaleolityczne zespoły krzemienne ze stanowiska Rydno IV 57 w świetle metody składanek, „Przegląd Archeologiczny”, 39, s. 13–65
Fiedorczuk J. 2006, Final Paleolithic camp organization as seen from the perspective of lithic artifacts refitting, Warsaw
Ginter B. 1965, Dwie krzemienice mezolityczne z Grzybowej Góry, pow. Starachowice (Rydno), „Materiały Archeologiczne”, 6, s. 5–32
Hardy K. 2016, Plants as raw materials, [w:] Wild harvest: Plants in the hominin and pre-agrarian human worlds, K. Hardy, L. Kubiak-Martens red., Oxford, s. 71–90
Kabaciński J., David E., Makowiecki D., Schild R., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M. 2008, Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim, „Archeologia Polski”, 53, s. 243–288
Keeley L. H. 1980, Experimental determination of stone tool uses. A microwear analysis, Chicago
Osipowicz G. 2015, Zorganizowane i wyspecjalizowane obozowisko zbieraczy? Z wyników badań traseologicznych i przestrzennych materiałów mezolitycznych ze stanowiska Ludowice 6, „Przegląd Archeologiczny”, 63, s. 59–85
Osipowicz G. 2017, Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Próba modelowej analizy wieloaspektowej funkcji i organizacji przestrzennej wybranych obozowisk, Toruń
Pyżewicz K. 2013, Inwentarze krzemienne społeczności mezolitycznych w zachodniej części Niżu Polskiego. Analiza funkcjonalna, Zielona Góra.
Rozoy J. -G. 1968, L’étude du matériel brut et des microburins dans l’Epipaléolithique (Mésolithique) franco-belge, „Bulletin de la Société Préhistorique Française”. Études et travaux, 65/1, s. 365–390
Schild R. 1967, Wieloprzemysłowe stanowisko Rydno IV/57 (Grzybowa Góra) pow. Starachowice, [w:] Materiały do prahistorii plejstocenu i wczesnego holocenu Polski, W. Chmielewski red., Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 124–207
Schild R., Królik H. 1981, Rydno, A final paleolithic ochre mining complex, „Przegląd Archeologiczny”, 29, s. 53–97
Schild R., Królik H., Tomaszewski A. J., Ciepielewska E. 2011, Rydno, A Stone Age red ochre quarry and socioeconomic center. A century of research, Warsaw
Schild R., Marczak M., Królik H. 1975, Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych, Wrocław–Warszawa–Gdańsk–Kraków.
Semenov S. A. 1964, Prehistoric technology. An experimental study of the oldest tools and artefacts from traces of manufacture and wear, London
Van Gijn A., Little A. 2016, Tools, use-wear and experimentation:extracting plants from stone and bone, [w:] Wild harvest: Plants in the hominin and pre-agrarian human worlds, K. Hardy, L. Kubiak-Martens red., Oxford, s. 135–153
Wąs M. 2005, Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej, Łódź
Wąs M. 2006, Raw materials and flint processing strategy in the Late Mesolithic in Poland, [w:] The stone. Technique and technology, A. Wiśniewski, T. Płonka, J.M. Burdukiewicz red., Wrocław, s. 173–178
Wąs M. 2011, Janisławickie i wstęgowe koncepcje rdzeniowania wiórowego. Próba konfrontacji technologicznej, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Archaeologica, 28, s. 5–23
Winiarska-Kabacińska M. 2016, Analiza funkcjonalna zespołów krzemiennych z regionu Wojnowa, [w:] Region Wojnowa. Arkadia łowców i zbieraczy, M. Kobusiewicz red., Poznań, s. 483–513

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

63

Start page:

29

End page:

46

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: