Object structure

Title:

Wpływ skupienia na zachowanie się Paramecium caudatum = Einfluss der Bevölkerungsdichte auf das Verhalten von Paramecium caudatum

Creator:

Borenstein, Paweł (?-1942)

Publisher:

Zakłady Graficzne Znicz

Place of publishing:

Wilno

Date issued/created:

1939

Description:

"Universitas Vilnensis Batoreana Facultas Scientiarum - Dissertationes Inaugurales, No. 21" ; "Praca przedstawiona Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w celu uzyskania stopnia Doktora Nauk Ścisłych w zakresie Biologji" ; "Komunikat zgłoszony przez czł. J. Dembowskiego na posiedzeniu w dniu 7.XII 1937 r." ; 28 s. : 24 cm

Subject and Keywords:

Wymoczki Paramecium ; Wpływ skupienia na zachowanie się komórek

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/43 ; click here to follow the link

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa