Object structure
Title:

Przyczynek do znajomości ustosunkowania ilościowego skorupiaków planktonowych Wigier = Contribution a l'etude des crustaces planctiques du lac de Wigry au point de vue quantitatif

Creator:

Adlerówna, Gustawa

Publisher:

[Wydawca nieznany]

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1930

Description:

Na str. tyt.: "Odbitka z Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa. Extrait des Archives d'Hydrobiologie et d'Ichthyologie. T.IV. Nr. 3-4. 1929" ; 113 s. : il. ; 22 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Rozwój skorupiaków planktonowych ; Zatoka Wigierki ; Zatoka Okuniowa ; Wigry (jezioro)

Relation:

Publikacje znanych biologów (zbiór odbitek OZwRCIN)

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: