Object structure

Title:

Kongres Geografii Polskiej. 100 lat geografii na Uniwersytecie Warszawskim. 100 lat Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12–14 kwietnia 2018 r., Warszawa

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 90 z. 4 (2018)

Creator:

Jędrusik, Maciej.Autor ; Dudek-Mańkowska, Sylwia. Autor ; Pokojska, Paulina. Autor

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Geography ; Congress of Polish Geography ; Warsaw University ; Polish Geographical Society

References:

1. Bański J., Jankowski A.T., 2008, Polskie Towarzystwo Geograficzne, [w:] Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia Geografii Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 492–506.
2. Jackowski A., 2015, Czy geografia pozostanie geografią? Rozważania na czasie, Czasopismo Geograficzne, 86 (1–2), s. 3–21.
3. Kosiński L.A., 2008, Międzynarodowa Unia Geograficzna, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia Geografii Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 477–487.
4. Liszewski S., 2004, Stan dyskusji polskich geografów na temat jedności i zakresu pojęciowego współczesnej geografii (na początku XXI wieku), [w:] A. Jackowski A. (red.), Geografia u progu XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 11–26.
5. Maik W., 2004, Główne problemy i pojęcia geografii, [w:] A. Jackowski A. (red.), Geografia u progu XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 27–45.
6. Richling A., Ciołkosz A., Kozłowska-Szczęsna T., Kuciński K., Warszawski ośrodek badań geograficznych, [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia Geografii Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 337–375.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

90

Issue:

4

Start page:

649

End page:

654

Resource Type:

Kronika

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line)

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ;