Title:

Warunki klimatyczne akumulacji lessu młodszego w świetle wyników badań stratygraficznych stanowiska paleolitycznego lessowego na Zwierzyńcu w Krakowie : (sprawozdanie tymczasowe z wyników badawczych prac wykopaliskowych, przeprowadzonych w 1948 r.)

Subtitle:

Biuletyn / Państwowy Instytut Geologiczny

Creator:

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Publisher:

Wydawnictwa Państwowego Instytutu Geologicznego

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1952

Subject and Keywords:

paleolit -- Polska ; Zwierzyniec (Kraków, Polska) ; stratygrafia stanowiska ; Kraków, woj. małopolskie (Polska)

Relation:

Biuletyn / Państwowy Instytut Geologiczny

Issue:

66

Start page:

3

End page:

52, [7] + 5 kart

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IAE PAN, sygn. B 1912

Language:

pol

Language of abstract:

fre

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: