Object

Title: Czasopiśmiennictwo polskie w Iranie w latach 1942–1945

Creator:

Szulc, Paweł

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 2 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 49-67 : ill. ; Summary in Polish and English ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

As a result of provisions of the so-called Sikorski–Majski Agreement, in 1942 two large waves of Poles exiled from the Soviet Union arrived in Iran. The soldiers of Gen. Anders’ Army were accompanied by almost forty thousand civilians. According to the accepted terms, they were to be further evacuated by the British forces as soon as possible, but the situation in the war fronts and logistic problems hampered a swift implementation of these plans. For many Iran became shelter and home for several years. The Poles who were there during World War Two left a rich journalistic heritage in Iran.

References:

Chojnacki P., Mesjanizm Drugiej Wielkiej Emigracji. Wielkopolski, Dzieduszycki i Nałęcz, „Pressje” 2012, t. XXX/XXXI.
Czapski J., Relacja o pracy Biura Propagandy i Kultury w 1942 r., „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2001, z. 138.
Czarnik O.S., Czasopismo „Skaut” na wschodnich szlakach polskiego wychodźstwa (1942–1946), w: W nieustannej trosce o polską diasporę. Tom studiów historycznych i politologicznych dedykowany Księdzu Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu, red. R. Nir, M. Szczerbiński, J. Wasilewski, Gorzów Wielkopolski 2012.
Draus J., Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939–1950, Lublin 1993.
Draus J., Towarzystwo Studiów Irańskich w Teheranie w latach 1942–1945, „Roczniki Nauk Społecznych” 1986, t. XIII, z. 2.
Dunajówna M., Polskie wydawnictwa w Iranie w okresie ostatniej wojny, „Bibliotekarz” 1947, nr 9–10.
Duraczyński E., Układ Sikorski-Majski, „Dzieje Najnowsze” 1987, nr 1.
Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912–1992. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniach 29–30 maja 1992 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp., red. M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 1992.
Górszczyk M.J., Szkice emigracyjne. Rumunia. Iran. Palestyna. Egipt, Warszawa 1948.
Grzybowski J., Prasa i wydawnictwa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na obczyźnie podczas II wojny światowej, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, t. VII.
Huntingdon E., Nie wyrównany rachunek. Wspomnienia, Warszawa 1994.
Isfahan. Miasto polskich dzieci, red. I. Beaupré-Stankiewicz, D. Waszczuk-Kamieniecka, J. Lewicka-Howells, Londyn 1987.
Kantecki A., Szkolnictwo polskie w Iranie w latach II wojny światowej, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2003, nr 10.
Komuda M., Stosunek propagandy komunistycznej do Powstania Warszawskiego na przykładzie „Biuletynu Wolnej Polski”, w: Czy mamy coś nowego do powiedzenia? II wojna światowa w badaniach młodych historyków, red. s. M. Krupiecka, K. Utracka, Warszawa 2014.
Kornat M., Wiktor Sukiennicki (1901–1983) – prawnik, sowietolog, historyk, „Zeszyty Historyczne” 2001, z. 137.
Kowalik J., Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku. Suplement do tomów 1–4. T. 5, Lublin 1988.
Kowalik J., Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku. T. 1–4, Lublin 1976.
Kukla W., Skaut. Czasopismo Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1942–1946, „Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne” 2007, nr 3.
Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, t. II, Londyn 1965.
Machalski F., Z ziemi perskiej do Polski. Wybór tekstów, wstęp i oprac. K. i K. Paraskiewicz, Kraków 2016.
Mironowicz A., Przyczynek do dziejów polskiego prawosławnego duszpasterstwa cywilnego na emigracji w czasie II wojny światowej, „Studia Polonijne” 2009, t. XXX.
Ney-Krwawicz M., „Polak w Iranie” o młodych i najmłodszych uchodźcach polskich z ZSRR w Iranie w latach 1942–1944, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 1.
Ożarowski R., Bliski Wschód w rozważaniach pojęciowych i geograficznych, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2009, t. VII, nr 1–2.
Pietrzak J., Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach II wojny światowej. Ośrodki, instytucje, organizacje, Łódź 2012.
Polacy w Iranie 1942–1945, t. I: Antologia, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2002. Rdułtowski K., Notatki z wygnania, oprac. S. Ciesielski, Warszawa–Wrocław 1996.
Truchanowicz T., Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie. Z dziejów harcerstwa na obczyźnie 1940–1946, Warszawa 1987.
Walaszczyk K., Środkowy Wschód w latach II wojny światowej. Relacje i działania polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Iranie, Iraku i Afganistanie, Toruń 2012.
Wierzbicki M., Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami kraju jako przedmiot badań naukowych, w: Emigracyjne miscellanea. Studia z dziejów polskiej emigracji politycznej 1939–1990, red. S. Łukasiewicz, Warszawa 2017.
Wróbel J., Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego 1942–1950, Łódź 2003.
Zajączkowski W., Polska działalność orientalistyczna na Wschodzie w latach 1942–1946, „Przegląd Orientalistyczny” 1948, z. 1.
Żuk M.T., Towarzystwo Studiów Irańskich w Teheranie (1942–1945). Franciszek Machalski (1904–1979), „Rocznik Muzułmański” 2009, nr 7.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

50

Issue:

2

Start page:

49

End page:

67

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68585 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.2.03

Source:

IH PAN, sygn. A.507/50/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information