Object structure

Title:

Czy imigracja jest szansą dla wyludniających się polskich miast? Wybrane rodzaje ruchów migracyjnych = Is immigration a chance for depopulating Polish cities? Selected types of migration movements

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 90 z. 2 (2018)

Creator:

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Jolanta. Autor

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

depopulation ; Polish cities ; migration ; foreigners ; students

Abstract:

The aim of the work described here has been to answer a question as to whether migration movements can counteract the depopulation of Polish cities. Against the background of the worsening demographic situation faced by Poland (with population decline and an ageing society) – as mainly due to negative natural population growth and a negative net migration rate – an assessment is made of the possible effects of immigration on the said depopulation of Polish cities. The term immigration as used in this paper covers selected elements of the inflow of population into cities, i.e. that involving foreigners, returnees and non-stationary students settling in cities after completing their education. Analysis of the relevant data indicates that these migrant streams can only improve the demographic situation of Polish cities slightly, due to the limited scale of the movements involved. The scale of immigration into Poland is indeed rather limited. According to official statistics, 234,000 foreigners were resident in Poland as of 2016, with the majority of these people residing in cities. The actual scale of immigration is greater, with the real number of Ukrainian immigrants (the largest group) for example estimated at 1 million. However, it should be noted that the latter do not take up permanent residence in Poland, but rather come on a rotation basis several times a year. In the longer term, other EU countries (those that waived visas for Ukrainians in 2017) can represent competition for Poland as a country of destination for our eastern neighbours. The United Kingdom is another potential source of population inflow back to Polish cities. After Brexit, Polish nationals who work there (about 1 million in number) may emerge as non-eligible for permanent residence in the UK. The potential remigration in this context is of an estimated 200,000 people. Those Polish cities that are academic centres can count on the permanent settlement of a certain number of students who reside in them temporarily, but declare that they will take up permanent residence having completed their studies. This may also be the case for foreign students, especially Ukrainians. However, considering that some resident students are planning to emigrate from their home cities, the difference between these two groups, though positive, is small.

References:

1. Brunarska Z., Grotte M., Lesińska M., 2012, Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka transfery pieniężne, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.
2. Chmielewska J., Dobraczek G., Purynkiewicz J., 2016, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, Departament Statystyki NBP.
3. Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki, 2016, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4. Duszczyk M., 2015, Kryzys migracyjny czy kryzys UE?, Biuletyn Instytutu Zachodniego, 205, s. 1–6.
5. Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M, Okólski M. (red.), 2010, Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwo UW, Warszawa.
6. Herbst M., Rok J., 2016, Interregional mobility of students and graduates in the transition economy. Evidence from the Polish social media network, Studia Regionalne i Lokalne, 1, 63, s. 56–81.
7. Hrynkiewicz J., Potrykowska A. (red.), 2016, Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski, Rządowa Rada Ludnościowa.
8. Imigranci w Polsce, 2016, Biuletyn Migracyjny nr 55, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 5–7.
9. Imigranci w Polsce, 2017, Biuletyn Migracyjny nr 56, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
10. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2014, Łódź – miasto malejące. Porównanie z innymi dużymi miastami Polski, [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów, 2, UJ, IGiGP, Kraków, s. 91–104.
11. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2016, Imigranci spoza UE w Polsce, Łodzi i regionie łódzkim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 26, s. 135–153. https://doi.org/10.18778/1508-1117.26.08
12. Jończy R., 2013, Regionalne skutki odpływu ludności Polski w okresie transformacji (wnioski z badań własnych w regionie opolskim), [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 35–76.
13. Kloc-Nowak W., 2007, Funkcjonowanie imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy – sytuacja obecna i rekomendacje dla społeczeństwa przyjmującego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnych, Warszawa, 9, s. 1–12.
14. Konieczna-Sałamatin J., 2015, Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych, Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa.
15. Kośmiński P., 2017, Rok 2050: starzy Polacy i cudzoziemcy, Gazeta Wyborcza, 9.06.
16. Lesińska M., Okólski M., (red.), 2013, Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, Wydawnictwo UW, Warszawa.
17. Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.
18. Raporty specjalne. Raporty okresowe, 2017, Urząd do spraw Cudzoziemców.
19. Rejter M., 2017, Pochodzenie a miejsce zamieszkania studentów WNG UŁ, Maszynopis pracy magisterskiej w IGMiT, Łódź.
20. Śleszyński P, 2005, Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 193–212.
21. Śleszyński P., 2011, Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS, Studia Demograficzne, 2, 160, s. 35–57.
22. Śleszyński P., 2014. W sprawie prognozy demograficznej i jej niektórych skutków, [w:] Z. Strzelecki, E. Kowalczyk (red.), Przemiany ludnościowe w Polsce. Przyszłość demograficzna, Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej, Warszawa, s. 152–156.
23. Szukalski P., 2012, Sytuacja demograficzna Łodzi, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
24. Szukalski P., 2014, Depopulacja dużych miast w Polsce, Demografia i Gerontologia Społeczna, Biuletyn Informacyjny, 7, s. 1–5.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

90

Issue:

2

Start page:

291

End page:

308

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2018.2.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ;

Access:

Open

×

Citation

Citation style: