Object structure

Title:

Wyludnianie powiatu kłodzkiego – przestrzenne zróżnicowanie i uwarunkowania = Depopulation of the Kłodzko region – spatial differences and conditioning

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 90 z. 2 (2018)

Creator:

Latocha, Agnieszka ; Szymanowski, Mariusz ; Wieczorek, Małgorzata

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

depopulation ; Gi Getis-Ord statistics ; time-series analysis by the k-mean method ; TPI index ; Kłodzko county ; Sudety Mountains

References:

1. Bac S., 1948, Zdobycze pługa w Kotlinie Kłodzkiej, Rocznik Kłodzki, s. 119–136. ; 2. Bański J., 2008, Wiejskie obszary problemów demograficznych, [w:] Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, 12, Program Wieloletni 2005–2010, IUNG, Puławy, s. 93–102. ; 3. Bański J., Wesołowska M., 2010, Transformations in housing construction in rural areas of Poland's Lublin region – influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics, Landscape and Urban Planning, 94, s. 116–126. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.08.005 ; 4. Batzing W., Perlik M., Dekleva M., 1996, Urbanization and depopulation in the Alps, Mountain Research and Development, 16, 4, s. 335–350. https://doi.org/10.2307/3673985 ; 5. Bernatzky A., 1988, Landeskunde der Grafschaft Glatz, Glatzer Heimatbücher, 9, Marx Verlag, Leimen/Heidelberg. ; 6. Bezák P., Mitchley J., 2014, Drivers of change in mountain farming in Slovakia: from socialist collectivisation to the Common Agricultural Policy, Regional Environmental Change, 14, s. 1343–1356. https://doi.org/10.1007/s10113-013-0580-x ; 7. Boesch M., Renner E., Siegrist D., 2011, Strategies for preventing the decline of peripheralareas, Journal of Alpine Research (on-line), 99, 1, http://journals.openedition.org/rga/1396. ; 8. Chachaj J., 1978, Problem wsi zanikającej, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, s. 119–123. ; 9. Ciok S., 1991, Sudety. Obszar problemowy, Studia Geograficzne, 51, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1236. ; 10. Ciok S., 1995, Zmiany ludnościowe i osadnicze w Sudetach, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 12, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1730, s. 51–64. ; 11. Collantes F., Pinilla V., 2011, Peaceful Surrender: The Depopulation of Rural Spain in the Twentieth Century, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. ; 12. Drápela E., 2011, Geographical location of depopulation areas in the Czech Republic and its dependence on transport infrastructure. Part I: definition, methodology, and quantitative analysis, Transactions on Transport Sciences, 4, 1, s. 31–40. https://doi.org/10.2478/V10158-011-0005-9 ; 13. Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, 148, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 14. Gawryszewski A., 1989, Wiejskie obszary wyludniające się, 1961–1985, [w:] P. Korcelli, A. Gawrysiak (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne, 152, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 91–106. ; 15. Geisler W., 1932, Wirtschafts- und verkehrgeographischer Atlas von Schlesien, M&H. Marcus, Breslau. ; 16. Gellrich M., Zimmermann N.E., 2007, Land abandonment in the Swiss mountains: a spatial statistical analysis at the regional scale, Landscape and Urban Planning, 79, s. 65–76. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2006.03.004 ; 17. Gellrich M., Baur P., Koch B., Zimmermann N.E., 2007, Agricultural land abandonment and natural forest re-growth in the Swiss mountains: a spatially explicit economic analysis, Agriculture, Ecosystems and Environment, 118, s. 93–108. https://doi.org/10.1016/j.agee.2006.05.001 ; 18. Getterowa H., 1949, Wyludnianie się powiatu bystrzyckiego za czasów niemieckich, Rocznik Kłodzki, 2, s. 122–129. ; 19. Heffner K., 1991, Śląsk Opolski: proces przekształceń ludnościowych i przestrzennych systemu osadnictwa wiejskiego, Instytut Śląski, Opole. ; 20. Herzig A., Ruchniewicz M., 2008, Dzieje Ziemi Kłodzkiej, Hamburg – Wrocław. ; 21. Jelonek A., 1988, Obszary problemowe w zakresie zagrożeń demograficznych w Polsce, Problemy Geografii Osadnictwa i Ludności, Seria Geografia, 42, s. 67–77. ; 22. Jenness J., 2006, Topographic Position Index (TPI) v.1.2, www.jennessent.com/downloads/tpi_documentation_online.pdf. ; 23. Jerkiewicz A., 1983, Wybrane problemy ludnościowe i osadnicze w Sudetach, Studia Geograficzne, 32, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, s. 11–21. ; 24. Jerkiewicz A., Krawiec K., Zagożdżon A., 1979, Zmiany ludnościowe i osadnicze w Regionie Kłodzkim, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 223. ; 25. Kerckhof A., Spalevic V., Van Eetvelde V., Nyssen J., 2016, Factors of land abandonment in mountainous Mediterranean areas: the case of Montenegrin settlements, Springerplus, 5, 485, s. 1–15. https://doi.org/10.1186/s40064-016-2079-7 ; 26. Kociszewski J., 1983, Zasiedlanie i zagospodarowanie Dolnego Śląska w latach 1945–1949 ze szczególnym uwzględnieniem regionu sudeckiego, Monografie Śląskie PAN, 36, Ossolineum, Wrocław. ; 27. Konopińska N., 2016, Negatywne procesy demograficzne charakteryzujące sudecki przygraniczny obszar górski, Ekonomia XXI Wieku, 1, 9, s. 151–159. https://doi.org/10.15611/e21.2016.1.09 ; 28. Koronacki J., Ćwik J., 2005, Statystyczne systemy uczące się, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. ; 29. Kościk E., 1982, Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945–1949, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A, 224, Ossolineum, Wrocław. ; 30. Kościk E., 1990, Osadnictwo wiejskie na Ziemi Kłodzkiej w latach 1945–1949, Historia, 53, Acta Universitatis Wratislaviensis, 832, s. 99–116. ; 31. Kościk J., 1990, Przemiany demograficzno-osadnicze na Ziemi Kłodzkiej w XIX w., Historia, 53, Acta Universitatis Wratislaviensis, 832, s. 85–98. ; 32. Kraus T., Meynen E., Mortensen H., Schlenger H., 1959, Atlas Östliches Mitteleuropa, Velhagen&Klasing, Bielefeld – Berlin – Hannover. ; 33. Kučera Z., Chromý P., 2012, Depopulation, resettlement and landscape changes in the peripheries of the Czech borderland, [w:] A. Paniagua, R. Bryant, T. Kizos (red.), The Political Ecology of Depopulation: Inequality, Landscape and People, Ceddar, Zaragoza, s. 191–213. ; 34. Kučera Z., Kučerová S., 2012, Historical geography of persistence, destruction and creation: the case of rural landscape transformations in Czechia's resettled borderland, Historická Geografie, 38, 1, s. 165–184. ; 35. Kupková L., Bičík I., 2016, Landscape transition after the collapse of communism in Czechia, Journal of Maps, 12, supl.1, s. 526–531. https://doi.org/10.1080/17445647.2016.1195301 ; 36. Kutkowska B., Berbeka T., 2013, Znaczenie rolnictwa w rozwoju terenów górskich na przykładzie rejonu sudeckiego, Roczniki Naukowe SERiA, 15, 4, s. 205–210. ; 37. Latocha A., 2012, Przemiany społeczno-gospodarcze i przyrodnicze doliny Dzikiej Orlicy w okresie powojennym, Orlicke Hory a Podorlicko, 19, s. 85–106. ; 38. Latocha A., 2013, Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?, Przegląd Geograficzny, 85, 3, s. 323–346. ; 39. Latocha A., 2015, Zmiany ludnościowo-osadnicze na Ziemi Kłodzkiej w ostatnich 150 latach – problemy metodyczne, [w:] R. Gładkiewicz, O. Felcman (red.), Historyczne i współczesne problemy Ziemi Kłodzkiej, Studia i Materiały, 1, Wrocław – Kłodzko – Praga, s. 81–96. ; 40. Martínez J-M. Á., Suárez-Seoane S., De Luis Calabuig E., 2011, Modelling the risk of land cover change from environmental and socio-economic drivers in heterogeneous and changing landscapes: the role of uncertainty, Landscape and Urban Planning, 101, s. 108–119. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.01.009 ; 41. McLeman R.A., 2011, Settlement abandonment in the context of global environmental change, Global Environmental Change, 21, s. 108–120. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.08.004 ; 42. Meissner H.A., 2012, Die wirtschaftliche Situation in der Grafschaft Glatz um 1933, AGG Mitteilungen, 11, s. 35–50. ; 43. Miszczuk A., Wesołowska M., 2012, Demographic and settlement transformations in peripheral regions (based on the example of eastern Poland), Annales UMCS, 67, 1, sec. B., s. 141–151. ; 44. Miszewska B., 1989, Zmiany zaludnienia Sudetów w okresie powojennym, Czasopismo Geograficzne, 60, 2, s. 135–145. ; 45. Miszewska B., 1993, Problemy ludnościowe Sudetów, Studia Geograficzne, 58, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1343, s. 33–56. ; 46. Mitchell A., 2005, The ESRI Guide to GIS Analysis, 2, ESRI Press, Redlands. ; 47. Mottet A., Ladet S., Coqué N., Gibon A., 2006, Agricultural land-use change and its drivers in mountain landscapes: a case study in the Pyrenees, Agriculture, Ecosystems and Environment, 114, s. 296–310. https://doi.org/10.1016/j.agee.2005.11.017 ; 48. Musiał W., 2008, Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. ; 49. Musiał W., 2017, Problemy rolnictwa i drobnych gospodarstw w polskich Karpatach wczoraj i dziś – reminiscencja broszury dla włościan podhalańskich z 1913 r., Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 3, s. 97–108. https://doi.org/10.15576/PDGR/2017.3.97 ; 50. Ord J.K., Getis A., 1995, Local spatial autocorrelation statistics: distributional issues and an application, Geographical Analysis, 27, 4, s. 287–306. https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00912.x ; 51. Plewniak W., 1978, Zmiany w środowisku geograficznym doliny Dzikiej Orlicy w Górach Bystrzyckich wywołane wyludnianiem wsi, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, s. 97–109. ; 52. Plieninger T., Draux T., Fagerholm N., Bieling C., Bürgi M., Kizos T., Kuemmerle T., Primdahl J., Verburg P.H., 2016, The driving forces of landscape change in Europe. A systematic review of the evidence, Land Use Policy, 57, s. 204–214. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.040 ; 53. Regiony wyludniające się. Nowy paradygmat demograficzny i terytorialny. Studium, 2008, Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego. ; 54. Romano B., 1995, National parks policy and mountain depopulation: A case study in the Abruzzo region of the central Apennines, Italy, Mountain Research and Development, 15, 2, s. 121–132. https://doi.org/10.2307/3673876 ; 55. Rosner A., 2012, Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. ; 56. Rutherforda G.N., Bebi P., Edwards P.J., Zimmermann N.E., 2008, Assessing land-use statistics to model land cover change in a mountainous landscape in the European Alps, Ecological Modelling, 212, s. 460–471. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2007.10.050 ; 57. Salwicka B., 1978, Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu ziem wsi górskich Masywu Śnieżnika w strefie granicy rolno-leśnej, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, s. 71–87. ; 58. Salwicka B., 1983, Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu gruntów wsi górskich na wybranych obszarach przygranicznych Sudetów Kłodzkich, Studia Geograficzne, 32, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, s. 23–30. ; 59. Serra P., Vera A., Tulla A.F., 2014, Spatial and socio-environmental dynamics of Catalan regional planning from a multivariate statistical analysis using 1980s and 2000s data, European Planning Studies, 22, 6, s. 1280–1300. https://doi.org/10.1080/09654313.2013.782388 ; 60. Stasiak A., 1992, Problems of depopulation of rural areas in Poland after 1950, Landscape and Urban Planning, 22, s. 161–175. https://doi.org/10.1016/0169-2046(92)90020-Z ; 61. Strijker D., 2005, Marginal lands in Europe – causes of decline, Basic and Applied Ecology, 6, s. 99–106. https://doi.org/10.1016/j.baae.2005.01.001 ; 62. Szmytkie R., Tomczak P., 2015, Współczesne tendencje zmian ludnościowych i funkcjonalnych na obszarach wiejskich Ziemi Kłodzkiej, Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 181–194. https://doi.org/10.7163/SOW.37.11 ; 63. Szmytkie R., Tomczak P., 2017, Revival of rural settlements in Kłodzko land, Geographia Polonica, 90, 3, s. 319–333. https://doi.org/10.7163/GPol.0097 ; 64. Wesołowska M., 2016, Depopulacja wsi – szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej?, Studia KPZK, 167, s. 250–273. ; 65. Wieczorek M., 2011, An influence of spatial range of input data set on terrain relief form classification homogeneity for glacial area, [w:] A. Ruas (red.), Advances in Cartography and GIScience, 2, Selection from ICC 2011, Paris, Springer, s. 357–369. ; 66. Wolski J., 2007, Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat, Prace Geograficzne, 214, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 67. Zagożdżon A., 1988, Kilka uwag o obszarach problemowych, [w:] B. Jałowiecki (red.), Gospodarka przestrzenna, region, lokalność, Biuletyn KPZK, 138, s. 137–147. ; 68. Zagożdżon A., 1990, Wybrane problemy ludnościowe Sudetów na tle rozwoju regionalnego, Studia KPZK PAN, 96, s. 95–111. ; 69. Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Schlesien und ihre Bevölkerung, 1874, Berlin, Verlag des Königlichen Statistischen Bureaus. ; 70. Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, 1887, Berlin, Verlag des Königlichen Statistischen Bureaus. ; 71. Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, 1898, Berlin, Verlag des Königlichen Statistischen Bureaus. ; 72. Gemeindelexikon für das Königreich Preußen, 1908, Heft VI Provinz Schlesien, Berlin, Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts. ; 73. Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen. Band VI: Provinz Niederschlesien, 1933, Berlin, Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts. ; 74. Statistik des Deutschen Reichs. Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich, 1939, Band 450, Berlin. ; 75. Statistik des Deutschen Reichs. Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich Grund der Volkszählung 1939, 1940, Band 550, Berlin. ; 76. Statistik des Deutschen Reichs. Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Großdeutsche Reich auf Grund der Volkszählung 1939, 1944, Band 550a, Berlin. ; 77. Statistik des Deutschen Reichs. Stand, Entwicklung und Siedlungsweise der Bevölkerung des Deutschen Reichs, 1943, Band 552, 1, Berlin. ; 78. Statistik des Deutschen Reichs. Geschlecht, Alter und Familienstand der Bevölkerung des Deutschen Reichs, 1943, Band 552, 2, Berlin. ; 79. Statistik des Deutschen Reichs. Volkszählung. Die Haushaltungen im Deutschen Reich, 1944, Band 553, Berlin. ; 80. Statistik des Deutschen Reichs, Gemeindestatistik – Ergebnisse der Volks-, Berufs- und landwirtschaflichen Betriebszählung 1939 in den Gemeinden. Provinz Schlesien, 1943, Band 559, 4, Berlin. ; 81. Statistik des Deutschen Reichs, Volkszählung 1939. Landwirtschaftliche Betriebszählung. Einführung, Zahl und Fläche der Betriebe, Besitzverhältnisse, 1943, Band 560, 4, Berlin.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

90

Issue:

2

Start page:

241

End page:

266

Resource Type:

Article

Format:

File size 2,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2018.2.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ;