Object structure
Title:

Editorial

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 54 (2016)

Creator:

Hughes, Richard E. ; Werra, Dagmara H. ; Hughes, Richard E.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

il. ; 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

archeologia -- czasopisma

References:

Balcer, B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Balcer, B. 1976. Position and stratigraphy of flint deposits, development of exploitation and importance of the Świeciechów Flint in prehistory. Acta Archaeologica Carpathica 16: 179–199.
Bąbel, J.T. 2014. „Krzemionki Opatowskie”, najważniejszy zabytek górnictwa pradziejowego w Polsce. In D. Piotrowska, W. Piotrowski, K. Kaptur and A. Jedynak (eds), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionk–Polska–Europa. W 90. Rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, 53–121. Ostrowiec Świętokrzyskie, Silex et Ferrum I.
Borkowski, W., Libera, J., Sałacińska, B. and Sałaciński, S. (eds.) 2008. Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku 8–10 X 2003. Warszawa-Lublin.
Budziszewski, J. 2008. Stan badań nad występowaniem i pradziejową eksploatacją krzemieni czekoladowych. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku 8–10 X 2003, 33–106. Warszawa-Lublin.
Gutowski, J. 2004. Oolitowy cykl sedymentacyjny wczesnego kimerydu w profilu Wierzbicy koło Radomia. Volumina Jurassica 2 (2): 37–48.
Krajcarz, M.T., Sudoł, M., Krajcarz, M. and Cyrek, K. 2014. Wychodnie krzemienia pasiatego na Wyżynie Ryczowskiej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). In D. Piotrowska, W. Piotrowski, K. Kaptur and A. Jedynak (eds), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionk–Polska–Europa. W 90. Rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, 53–121. Ostrowiec Świętokrzyskie, Silex et Ferrum I.
Krukowski, S. 1920. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów. Wiadomości Archeologiczne 5: 185–206.
Krukowski, S. 1923. Sprawozdanie z działalności państwowego konserwatora zabytków prehistorycznych na okrąg kielecki w r. 1922. Wiadomości Archeologiczne 8: 64–84.
Samsonowicz, J. 1923. O złożach krzemieni w utworach jurajskich północno-wschodniego zbocza Gór Świętokrzyskich. Wiadomości Archeologiczne 8: 17–24.
Krzak, Z. 1965. Tymczasowa charakterystyka kopalni krzemienia w Świeciechowie. Archeologia Polski 10: 217–233.
Krzak, Z. 1970. Wstępna charakterystyka kopalni krzemienia w Ożarowie Opatowskim. Archeologia Polski 15: 291–303.
Lech, J. 1980. Geologia krzemienia jurajskiego-podkrakowskiego na tle innych skał krzemionkowych. Wprowadzenie do badań z perspektywy archeologicznej. Acta Archaeologica Carpathica, 20: 163–228.
Matraszek, B. and Sałaciński, S. (eds) 2002. Krzemień świeciechowski w pradziejach. Warszawa.
Migaszewski, Z.M., Galuszka, A., Durakiewicz, T. and Starnawska, E. 2006. Middle Oxfordian–Lower Kimmeridgian chert nodules in the Holy Cross Mountains, south-central Poland. Sedimentary Geology 187: 11–28.
Pawlikowski, M. 1989. On the necessity of standarization of petrological investigations in archaeology. In J.K. Kozłowski (ed.), ‘Northern’ (Erratic and Jurassic) flint of southern Polish origin in the Upper Palaeolithic of Central Europe, 7–15. Kraków.
Schild, R. 1971. Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północnowschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Folia Quaternaria 39: 1–61.
Schild, R. 1976. Flint mining and trade in Polish prehistory as seen from the perspective of the chocolate flint of central Poland. A second approach. Acta Archaeologica Carpathica 16: 147–177.
Schild, R. and Sulgostowska, Z. (eds) 1997. Man and Flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium, Warszawa–Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995. Warszawa.
Sulgostowska, Z. and Tomaszewski, A.J. (eds) 2008. Man–Millennia–Environment. Studies in honour of Romuald Schild. Warsaw

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

54

Start page:

1

End page:

5

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, sygn. P 357 ; IAiE PAN, sygn. P 358 ; IAiE PAN, sygn. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: