Object structure
Title:

Kalendarze wydawane przez Ignacego Michałowskiego, medyka krakowskiego, w pierwszej połowie XVIII wieku

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 1

Creator:

Rok, Bogdan

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

old-Polish culture ; Old-Polish calendars ; Cracow Academy ; Ignacy Michałowski

References:

Bieńkowski T. 1987. Polscy przedstawiciele „scientia curiosa”. Rozprawy z Dziejów Oświaty 30, s. 5-32.
Buła J. 1994. Katalog kalendarzy polskich od XVI do XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Czartoryskich. Kraków. 81-86.
Courtine J-J, and Haroche C. 2007. Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początków XIX w.. Gdańsk.
Małopolska T. I. 2000. Drukarze Dawnej Polski od XV do XVIII wieku 1 i 2. Kraków
Dziechcińska H. 1996. CiałoDziechcińska H. 1996. Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku. Warszawa., strój, gest w czasach renesansu i baroku. Warszawa.
Gajda Z. 1975. Michałowski Ignacy. In: Polski Słownik Biograficzny 20. Wrocław, 651-652.
Gloger Z. 1972. Encyklopedia Staropolska 2. Warszawa, 313-314.
Gorczyńska M. 1999. Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821). Lublin.
Górska B. 1968. Katalog kalendarzy XVII-XVIII w. w zbiorach Biblioteki Ossolineum. Wrocław, 112-116.
Janik M. 2003. Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej. Warszawa
Kroczak J. 2013. Kurioza w barokowych kalendarzach. In: I.Dackiej-Górzyńskiej and J.Partyki (eds.), Kalendarze staropolskie. Warszawa, 155-168.
Krzysztofik M. 2010. Studium z dziejów krakowskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku. Almanachy Stanisława Słowakowica jako podstawa uogólnień. Kraków.
Reychamn J. 1973. Historia Turcji, Wrocław.
Rok B. 1985. Kalendarze polskie czasów saskich. Wrocław.
Rok B. 2014. Kalendarze staropolskie jako źródło historyczne. In: Rok B. (ed.), Świat kultury staropolskiej, teksty źródłowe i studia. Toruń, 127-154.
Rok B. 2013. Osiemnastowieczne kalendarze medyków krakowskich i zamojskich. In: A.Barciak (ed.), Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturze Europy Środkowej. Katowice-Zabrze, 276-291.
Rok B. 1975. Panegiryczne dedykacje z kalendarzy S.Duńczewskiego (Szlachecki ideał Sarmaty czasów saskich). Śląski Kwartalnik Historyczny 'Sobótka' 2. 343-351.
Rok B. 2013. Rola kalendarzy Stanisława Duńczewskiego w kształtowaniu kultury polskiej XVIII w. In: I.Dackiej-Górzyńskiej and J.Partyki (eds.), Kalendarze staropolskie. Warszawa, s. 205-213.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

1

Start page:

25

End page:

33

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: