Object structure
Title:

Srebra z ewangelickiego kościoła pw. św. Jerzego w Toruniu w świetle inwentarzy z lat 1580-1817

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 1

Creator:

Łyczak, Bartłomiej

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

goldsmithery ; burghers ; foundations

References:

Alabrudzińska E. 2003, Stosunki religijne w Toruniu (1815-1914). In: M. Biskup (ed.), Historia Torunia. W czasach zaboru pruskiego (1793-1920)3(1). Toruń, 390-419.
Birecki P. 2007. Sztuka luterańska na ziemi chełmińskiej od drugiej połowy XVI do pierwszej ćwierci XVIII wieku. Warszawa.
Birecki P. 2013. Z dziejów staromiejskiego kościoła ewangelickiego, obecnie kościoła katolickiego pw. Świętego Ducha w Toruniu. Toruń.
Biskup M. 1998. Heuer, Reinhold Rudolf. In: K. Mikulski (ed.), Toruński słownik biograficzny 1. Toruń, 113-116.
Biskup M. Życie kulturalne Torunia w latach 1466-1548. In: M. Biskup (ed.), Historia Torunia 2(1) U schyłku średniowiecza i w początkach odrodzenia (1454-1548). Toruń, 201-245.
Chrzanowski T. Kornecki M. 1988. Złotnictwo toruńskie. Studium o wyrobach cechu toruńskiego od wieku XIV do 1832 roku. Warszawa.
Falkowski G. 1977. Toruński szpital trędowatych św. Jerzego. Rocznik Toruński. XII, 157
Frąckowska A. 2005. Historia naczyń liturgicznych z kościoła Mariackiego w Toruniu. In: K. Kluczwajd (ed.), Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu. Toruń, 373-385.
Frąckowska A. and Tylicki J. 2011. Bröllmannowie – złotnicy toruńscy przełomu XVII i XVIII wieku. Addenda i corrigenda. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. XL, 129-194.
Dygdała J. 2002. Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy 1651-1793 3. Toruń
Gradowski M. 2001. Znaki na srebrze: znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych jej granicach. Warszawa.
Gradowski M. and Kasprzak-Miler A. 2002. Złotnicy na ziemiach północnej Polski 1 Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Warszawa.
Gradowski M. and Pielas M. 2006. Katalog złotnictwa w zbiorze dokumentacji specjalistycznej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Warszawa.
Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven, Bd. 3-6: Thorn, Öffentliche Wojewodschaftsbibliothek und Kopernikus-Bücherei, Abt. I: Gymnasialbibliothek Thorn, hrsg. von S. Anders, S. Beckmann, Hildesheim-Zürich-New York 2002, T. 2-3
Imańska I. 2000. Hauenstein, Jan Fryderyk. In: K. Mikulski (ed.), Toruński słownik biograficzny 2. Toruń, 109-110.
Jasiński T. 1982. Przedmieścia średniowiecznego Torunia i Chełmna. Poznań.
Kardas A. 2004. Elity władzy w Toruniu w XVII wieku. Mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących. Toruń.
Klonder A. 1983, Browarnictwo w Prusach Królewskich (2 połowa XVI-XVII w.). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
Kozłowski R. 2003. Poewangelickie obiekty sakralne w Toruniu w latach 1945-1948. Rocznik Toruński XXX, 141-159.
Kriegseisen J. 2007. Słownik złotników gdańskich czynnych w latach 1700-1816. In: J. Kriegseisen and E. Barylewska-Szymańska (eds.), …łyżek srebrnych dwa tuziny… Srebra domowe w Gdańsku 1700-1816. Gdańsk, 155-197.
Kucharski A. 2007. Bierpfaff, Jan Chrystian. In: K. Mikulski (ed.), Toruński słownik biograficzny 5. Toruń, 24-26.
Kucharski A. 2007. Hausen, Jan II (młodszy) von. In: K. Mikulski (ed.), Toruński słownik biograficzny 5. Toruń, 50-52.
Kucharski A. 2010. Weintraube, Jacob. In: K. Mikulski (ed.), Toruński słownik biograficzny 6. Toruń, 183-185.
Nowak Z. H. and Tandecki J. 1997. Metryka uczniów toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817 1 1600-1717. Toruń.
Mikulski K. 2004. Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku. Toruń.
Mikulski K. 2001. Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy 2 1454-1650. Toruń.
Myślińska J. 1967. Złotnictwo w zbiorach Muzeum w Toruniu. Katalog. Toruń.
Oliński P. 2008. Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo). Toruń.
1992. Schätze deutscher Goldschmiedekunst von 1500 bis 1920 aus dem Germanischen Nationalmuseum. Nürnberg-Berlin.
Tandecki J. Bröllmann. 1998. Johann Christian. In: K. Mikulski (ed.), Toruński słownik biograficzny 1. Toruń, 43-45.
Biskup M. (ed.), 1998. Toruń i miasta Ziemi Chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII wieku (tzw. Album Steinera). Toruń.
Tylicki J. 1994. Bröllmannowie – złotnicy toruńscy przełomu XVII i XVIII wieku (część II). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XIX, 55-100.
Woźniak M. 1998. Liturgische Gefäße der protestantischen Kirchen in Königlich Preußen. In: M. Woźniak (ed.), Kościół i sztuka pobrzeża Bałtyku. Toruń, 211-254.
Woźniak M. 1997. Rhode, Johann Gottlieb. In: S. Gierszewski (ed.), Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego 4, 63-64.
Woźniak M. 2012. Złotnictwo sakralne Prus Królewskich. Studium typologiczno-morfologiczne.1-2. Toruń.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

1

Start page:

3

End page:

24

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: