Object

Title: Chronometria radiowęglowa jako metoda badawcza w archeologii : możliwości, ograniczenia, perspektywy

Creator:

Pazdur, Anna ; Pazdur, Mieczysław F. (1946-1995)

Date issued/created:

1983

Resource Type:

Article

Subtitle:

Radiocarbon dating as a research method in archaeology : possibilities, limitations, prospects ; Przegląd Archeologiczny T. 30 (1983)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu chronometrii radiowęglowej, jej podstawowych założeń, niektórych zagadnień technicznych, źródeł błędów i możliwości ich eliminacji, zagadnień związanych z interpretacją wyników datowań, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych wymagań związanych ze stosowaniem metody radiowęglowej w badaniach archeologicznych. W rozdziale poświęconymfizycznym podstawom metody omówiono historyczny rozwój chronometrii radiowęglowej, sformułowano podstawowe założenia, przedstawiono zasadę pomiaru aktywności izotopu 14C oraz obliczania wieku, jak również perspektywy związane z wykorzystaniem akceleratorów do precyzyjnych pomiarów koncentracji 14C w próbkach naturalnych. Główna część artykułu poświęcona jest krytycznej analizie błędów chronometrii radiowęglowej oraz omówieniu ich źródeł i możliwości eliminacji lub minimalizacji. Z zagadnień tych wyodrębniony został - jako szczególnie ważny - problem kalibracji radiowęglowej skali czasu. Omówiono najistotniejsze cechy sześciu spośród istniejących opracowań opartych na skali dendrochronologicznej Pinus aristata, dokonano też podsumowania najnowszych badań prowadzonychw Europie, wykorzystujących pływające chronologie dębów kopalnych. W ostatnim rozdziale przedstawiono zagadnienia probabilistycznejinterpretacji wyników datowań radiowęglowych, konsekwencje tej interpretacji przy porównywaniu dat oraz charakterystykę najważniejszych problemów występujących podczas datowania poszczególnych okresów pradziejów

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

30

Start page:

5

End page:

45

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60453 ; oai:rcin.org.pl:60453 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information