Object structure

Title:

Koncepcje federacyjne Milana Hodžy = The federal concepts of Milan Hodža

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 2 (2016)

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935- )

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Milan Hodža ; federacionism ; Central Europe

Abstract:

Przedstawiono dokonania twórcze i konceptualne Milana Hodžy, wybitnego polityka i myśliciela słowackiego, działającego w pierwszej połowie XX w. na rzecz utworzenia a następnie umocnienia dualistycznego państwa czechosłowackiego. Był orędownikiem federacji narodów środkowoeuropejskich. Postulował utworzenie federacji państw położonych nad Dunajem, a następnie integrację polityczną państw usytuowanych między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Koncepcje te zostały w artykule szczegółowo omówione i poddane ocenie.

References:

1. Bakker E., 1997, Minority Confl icts in Slovakia and Hungary?, Labirynt Publications, Haag. ; 2. Borkowski P.J., 2006, Federalizm a budowanie jedności Europy, Studia Europejskie, 2, s. 87-109, Warszawa. ; 3. Cambel S., 2001, Štátník a národohospodár Milan Hodža 1878-1944, Veda SAV, Bratislava. ; 4. Ďurica M.S., 2003, Dejiny Slovenska a Slovákov, Vydavatelstvo Lúč, Bratislava. ; 5. Eberhardt P., 2005, Geneza niemieckiej koncepcji Mitteleuropy", Przegląd Geograficzny, 77, 1, s. 463-481. ; 6. Eberhardt P., 2007, Koncepcja Paneuropy" Richarda N. Coudenhove-Kalergiego, Przegląd Geograficzny, 79, 3-4, s. 439-460. ; 7. Eberhardt P., 2010, Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy, Przegląd Geograficzny, 82, 4, s. 509-529. ; - ; 8. Federalizm. Teorie i koncepcje, 1998, red. W. Bokajło, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. ; 9. Giza A., 2000, Słowacki ruch narodowy w XIX wieku (do 1914 roku), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. ; 10. Grabowiec P., 1998, Od partykularyzmu do uniwersalizmu. Polskie koncepcje międzynarodowej integracji politycznej w latach 1939-1945. Zarys problematyki, [w:] Federalizm. Teorie i koncepcje, red. W. Bokajło, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 267-308. ; 11. Grygajtis K., 2001, Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX w., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa. ; 12. Hodža M., 1942, Federation in Central Europe, Jarrolds Publisher, London. ; 13. Hodža M., 1995, Schicksal Donauraum Erinnerungen, Amaltea–Verlag, Wien. ; 14. Hodža M., 1997, Federácia v strednej Európe, Kalligram, Bratislava. ; 15. Hodža M., 2002, Nie centralizm, nie autonomizm, ale regionalizm w jednolitym narodzie politycznym, [w:] Kwestia słowacka w XX wieku, red. R. Chmel, Wydawnictwo GREG, Gliwice, s. 183-188. ; 16. Hodža M., 2002, Odczyt z 10 grudnia 1933 w Bańskiej Bystrzycy, [w:] Kwestia słowacka w XX wieku, red. R. Chmel, Wydawnictwo GREG, Gliwice, s. 161-164. ; 17. Johnson O.V., 1985, Slovakia 1918-1938. Education and the Making of a Nation, Columbia University Press, New York. ; 18. Juriček J., 1994, Milan Hodža. Kapitola z dejín slovenskej, československej a európskej politiky, Stimul, Bratislava. ; 19. Kinsky F., 1999, Federalizm. Model europejski, Wydawnictwo WAM, Kraków. ; 20. Kościelak L., 2010, Historia Słowacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. ; 21. Kwestia słowacka w XX wieku, 2002, red. R. Chmel, Wydawnictwo GREG, Gliwice. ; 22. Lukáč P., 1997, Stredoeurópanstvo Milana Hodžy, [w:] Milan Hodža. Federácia v strednej Európe a inė štúdie, Kalligram, Bratislava, s. 11-36. ; 23. Matusik D., 2009, Koncepcje federacji europejskiej a europejskie procesy integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. ; 24. Mikulicz S., 1971, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Książka i Wiedza, Warszawa. ; 25. Múdry M., 1949, Milan Hodža v Amerike, Geringer Press, Chicago. ; 26. Pekník M. (red.), 2006, Milan Hodža a integrácia strednej Európy, Ústav politických vied SAV, Bratislava. ; 27. Suchecki W., 1968, Teoria federalizmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. ; 28. Špiesz A., 1992, Dejiny Slovenska a Slovákov, Vydavatelstvo Perfekt, Bratislava. ; 29. Tauchen J., 2009, Milan Hodža a jeho koncepce středoevropské integrace, [w:] Interakce českého a europského práva, Masarykova univerzita, Brno, s. 436-462. ; 30. Votočková-Lauermannová O., 1938, Dr. Milan Hodža. Stručný přehled života a dila, Pražská akciová tiskárna, Praha. ; 31. Wolański M.S., 1998, Federalizm w myśli politycznej polskich ugrupowań emigracyjnych po II wojnie światowej, [w:] Federalizm. Teorie i koncepcje, red. W. Bokajło, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 267-308.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

88

Issue:

2

Start page:

223

End page:

246

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2016.2.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: