Object

Title: Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce = Cooperation of tour operators with non-air passenger carriers in Poland

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 2 (2016)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Bebenow F., 2015, Turystyka kolejowa w Polsce, Studia i Prace z Geografii, 53, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 2. Becken S., 2005, Towards sustainable tourism transport: An analysis of coach tourism in New Zealand, Tourism Geographies, 7, 1, s. 23-42. ; 3. Chiambaretto P., Decker Ch., 2012, Air-rail intermodal agreements: Balancing the competition and environmental effects, Journal of Air Transport Management, 23, s. 36-40. ; 4. Cornell J., 2008, World Cruising Routes, Adlard Coles Nautical, London, 6 wyd. ; 5. Dickinson B., Vladimir A., 2008, Selling the Sea. An Inside Look at the Cruise Industry, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2 wyd. ; 6. Dickinson J.E., Robbins D., 2008, Representations of tourism transport problems in rural destination, Tourism Management, 29, 6, s. 1110-1121. ; 7. Dowling R.K. (red.), 2006, Cruise Ship Tourism, CABI, Wallingford-Cambridge, MA. ; 8. Gawek R., 2000, Kolejowe przewozy pasażerskie w gospodarce turystycznej, Problemy Turystyki, 23, 3-4, s. 19-33. ; 9. Givoni M., Banister D., 2006, Airline and railway integration, Transport Policy, 13, 5, s. 386-397. ; 10. Halsall D.A., 2001. Railway heritage and the tourist gaze: Stoomtram Hoorn-Medemblik, Journal of Transport Geography, 9, 2, s. 151-160. ; - ; 11. Konieczna-Domańska A., 2008, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2 wyd. ; 12. Lewandowski K., 2013, Turystyka kolejowa na Dolnym Śląsku, Przegląd Komunikacyjny, 12, s. 23-29. ; 13. Panasiuk A., Pluciński M. (red.), 2008, Transport lotniczy i morski w obsłudze ruchu pasa- żerskiego. Implikacje dla regionów, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe, 491, Szczecin. ; 14. Taylor Z., Ciechański A., 2014, Transport Companies in the Servicing of Organised Tourism in Poland, Monographs IGiPZ PAN, 16, Warszawa. ; 15. Taylor Z., Ciechański A., 2014, Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 471-497. ; - ; 16. Taylor Z., Ciechański A., 2015, Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I, Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 255-278. ; - ; 17. Taylor Z., Ciechański A., 2015, Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część II, Przegląd Geograficzny, 87, 4, s. 569-588. ; - ; 18. www.infoveriti.pl – serwis InfoVeriti Polska udostępniający sprawozdania składane w Krajowym Rejestrze Sądowym (5.10.2013, 16.12.2013). ; 19. Załuska E., 2010, Turystyka kolejowa integratorem lokalnych inicjatyw, Transport i Komunikacja, 6, s. 72-74.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

88

Issue:

2

Start page:

207

End page:

221

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59189 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2016.2.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information