Object structure

Title:

Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku = Contrasting bioclimatic conditions within the Polish Baltic coastal zone in the warm half-year

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 1 (2016)

Creator:

Mąkosza, Agnieszka ; Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

bioklimat ; wybrzeże ; wskaźnik BCI ; zmienność ; stres bioklimatyczny

Abstract:

W pracy przedstawia się kontrastowość warunków biotermicznych wynikającą ze zmiany miejsca pobytu wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, w miesiącach ciepłej połowy roku (IV-IX). Kontrastowość warunków bioklimatycznych obliczono za pomocą wskaźnika BCI, poprzez który można określić wielkość stresu aklimatyzacyjnego. Najczęściej notowano kontrastowość bardzo małą (83%) pomiędzy stacjami. Kontrastowość mała występowała przeciętnie z częstością 14,4%, umiarkowana – 2,4%, a duża pojawiała się sporadycznie. Wykazano, że w przypadku podróży ze Świnoujścia do Ustki, Gdańska czy Helu, jak również z Gdańska na Hel należy liczyć się z wystąpieniem raczej warunków wychładzających organizm, a w przypadku podróży z Ustki do Gdańska bądź na Hel – warunków ocieplających. W ciągu doby największe kontrasty bioklimatyczne pomiędzy wymienionymi parami stacji najwyraźniej zaznaczały się o godzinie 12.00 i 15.00.

References:

1. Blażejczyk K., 2011, Assessment of regional bioclimatic contrasts in Poland, Miscellanea Geographica, 15, s. 79-91. ; 2. Błażejczyk K., Vinogradova V., 2014, Adaption Strain Index for tourists traveling from Central and Northern Europe to the Mediterranean, Finisterra, 49, 98, s. 135-152. ; 3. Chabior M., Korpalska-Chabior M., 2006, Warunki bioklimatyczne Łeby, Balneologia Polska, 3, s. 182-189. ; 4. Freitas C. R. de, 2003, Tourism climatology: evaluating environmental information for decision making and business planning in the recreation and tourism sector, International Journal of Biometeorology, 48, s. 45-54. ; 5. Freitas de C.R., Grigorieva E.A., 2009, The Acclimatization Thermal Strain Index (ATSI): a preliminary study of the methodology applied to climatic conditions of the Russian Far East, International Journal of Biometeorology, 53, s. 307-315. ; 6. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa. ; 7. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa. ; 8. Koźmiński C., Michalska B., 2008, Zmienność minimalnej dobowej temperatury powietrza w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Agrophysica, 12, 3, s. 713-736. ; 9. Koźmiński C., Michalska B., 2010, Zmienność liczby dni gorących i upalnych oraz odczucia cieplne w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Agrophysica, 15, 2, s. 347-358. ; 10. Koźmiński C., Świątek M., 2012, Effects of the Baltic Sea on air temperature and humidity and on wind speed at the Polish coast, Acta Agrophysica, 19, 3, s. 597-610. ; 11. Kuchcik M., Błażejczyk K., Szmyd J., Milewski P., Błażejczyk A., Baranowski J., 2013, Potencjał leczniczy klimatu Polski, IGiPZ PAN, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa. ; 12. Mateeva Z., Filipov A., 2003, Bioclimatic distance index in the Rila and Rhodopy area of Bulgaria, [w:] K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik (red.), Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 188, Warszawa, s. 295-302. ; 13. Owczarek M., 2005, Ekstremalne warunki termiczne na Wybrzeżu i Pomorzu według przedziałów kwantylowych średniej dobowej temperatury powietrza, [w:] E. Bogdanowicz, U. Kossowska-Cezak, J. Szkutnicki (red.), Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, PTGeofizyczne, IMGW, Warszawa, s. 70-80.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

88

Issue:

1

Start page:

109

End page:

120

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2016.1.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: