Object structure
Title:

Cannonballs from the Olsztyn turret

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 28 (2015)

Creator:

Strzyż, Piotr ; Czubla, Piotr ; Mackiewicz, Adam

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2015

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

cannonballs ; Middle Ages ; Olsztyn ; artillery ; ceramic projectiles ; rocks used in the production of ammunition

Abstract:

This paper discusses an assemblage of artillery projectiles discovered in 2012 in the course of archaeological works in the basement of remains of the Medieval High Turret in Olsztyn (Masuria – north-eastern Poland). 113 cannonballs were found altogether, out of which 89 were made from erratic boulders, while the remaining ones were made from well-fired clay. Apart from a discussion on these finds, a analysis of stone raw material used for their manufacture was carried out. Furthermore, it was attempted at identifying types of cannons stored in this part of Olsztyn’s fortifications

References:

Chachlikowski P. 2013. Surowce eratyczne w kamieniarstwie społeczeństw wczesnoagrarnych Niżu Polskiego (IV-III tys. przed Chr.). Poznań
Czubla P. 2015. Eratyki fennoskandzkie w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze. Łódź
Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E. 2009. Przewodnik do ćwiczeń z geologii. Warszawa
Czubla P., Strzyż P. 2013. Rock materials in the manufacture of cannonballs in Poland – selected examples. „Fasciculi Archaeologiae Historicae” 26, 99-109
Czubla P., Strzyż P. in print. Surowce skalne w produkcji amunicji artyleryjskiej na terenie Zakonu Krzyżackiego w Prusach. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna” 46
Kaczyński B., Mackiewicz A. 2014. Badania archeologiczne przedbramia Bramy Górnej w Olsztynie. „Olsztyński Rocznik Konserwatorski“ 2014, 5-24
Lewicka L. L. 2014. Konserwatorski i utylitarny aspekt odsłoniętych w 2012 r. zewnętrznych budowli Bramy Górnej w Olsztynie. „Olsztyński Rocznik Konserwatorski“ 2014, 43-67
Rudolph F. 2008. Noch mehr Strandsteine; Sammeln & Bestimmen von Steinen an der Nord- und Ostseeküste. Neumünster
Rumiński J. 1996. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, ark. 175 Olsztyn. Warszawa
Schulz W. 2003. Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler. Schwerin
Smed P. 2002. Steine aus dem Norden: Geschiebe als Zeugen der Eiszeit in Norddeutschland. Berlin, Stuttgart
Strzyż P. 2007. Zespół kamiennych kul działowych z zamku w Reszlu. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie“ 4 (258), 461-471
Strzyż P. 2011. Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium archeologiczne. Łódź
Strzyż P. 2014. Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w. Łódź
Szymczak J. 2004. Początki broni palnej w Polsce (1383-1533). Łódź
Wojciechowska-Grygo A. 2014. Badania architektoniczne reliktów zespołu przedbramia Bramy Górnej w Olsztynie. „Olsztyński Rocznik Konserwatorski“ 2014, 25-41
Woźniak P.P. 2014. Stone cannonballs recovered from the Copper Ship – analysis of the materials and surface features. In: Ossowski W. (ed.), The Copper Ship – A Medieval Shipwreck and its Cargo. Gdańsk, 387-392

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

28

Start page:

123

End page:

132

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0860-0007

Source:

IAiE PAN, call no. P III 368 ; IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: