Object structure
Title:

Old Norse studies in Poland. History and perspectives

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 28 (2015)

Creator:

Morawiec, Jakub

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2015

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Old Norse literature ; history of Poland and Scandinavia ; Viking Age

Abstract:

History of Old Norse studies in Poland consists of two main elements: attempts to use sagas, especially kings’ sagas as valuable addition to source data in research on early medieval Poland and Scandinavia and literary studies connected with saga translations in Polish and promotion of the genre among both professional and general audience. Both strands are continued. What makes the present perspective different from the past on is the fact, that one can talk about more coherent research, including both literary and historical aspects. Besides, this research, still with prospects to develop, has much more advanced international approach. Thus being important addition to medieval studies in Poland.

References:

Balzer O. 1895. Genealogia Piastów. Kraków.
Bogucki M. 2004. Viking-Age ports of trade in Poland, „Estonian Journal of Archeology” 8 (2), 100-127.
Boroń P. 2013. Norsemen and the Polish territories in the early Middle Ages – theories, ideas and speculations. In: S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski (eds.), Scandinavian Culture in Medieval Poland. Wrocław, 33-51.
Duczko W. 1997a. Scandinavians in the Southern Baltic between the 5th and the 10th centuries AD. In: P. Urbańczyk (ed.), Origins of Central Europe. Warsaw, 191-211.
Duczko W. 1997b. Real and imaginary contributions of Poland and Rus to the conversion of Sweden. In: P. Urbańczyk (ed.), Early Christianity in Central and East Europe. Warsaw, 129-135.
Duczko W. 2000. Obecność skandynawska na Pomorzu i słowiańska w Skandynawii we wczesnym średniowieczu. In: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (eds.), Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu. Kołobrzeg, 23-39.
Duczko W. 2013. With Vikings or without? Scandinavians in early medieval Poland. Approaching an old problem. In: S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski (eds.), Scandinavian Culture in Medieval Poland. Wrocław, 19-31.
Filipowiak W. 1985. Die Bedeutung Wolins im Ostseehandel. In: S.-O. Lindquist, B. Radhe (eds.), Society and Trade in the Baltic during the Viking Age. Papers of the VIIth Visby Symposium Held at Gotlands Fornsal, Gotland’s Historical Museum, Visby, August 15th-19th, 1983. Acta Visbyensia 7, Visby, 121-138.
Filipowiak W. 2004. Some aspects of the development of Wolin in the 8th-11th centuries in the light of the results of new research. In: P. Urbańczyk (ed.), Polish Lands at the Turn of the First and the Second Millenia. Warsaw, 47-74.
Filipowiak W., Gundlach H. 1992. Wolin-Vineta. Die tatsächliche Legende vom Untergang und Aufstieg der Stadt. Rostock.
Gardeła L. 2011. Zatrzymani kamieniami? Zachodnio-słowiańskie groby atypowe na tle skandynawskich i anglosaskich praktyk funeralnych. In: J. Wrzesiński, W. Dzieduszycki (eds.), Kim jesteś człowieku? Funeralia Lednickie – Spotkanie 13. Poznań, 169-192.
Gardeła L. 2013. Dead or Alive? – „Chamber Graves” and their inhabitants in the Old Norse literature and Viking-age archeology. In: S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski (eds.), Scandinavian Culture in Medieval Poland. Wrocław, 373-393.
Górski A. 1931. Saga o Gislim wyjętym z pod prawa i inne sagi islandzkie. Warszawa.
Górski A. 1960. Sagi islandzkie. Warszawa.
Grajnert J. 2014. Wikingi z Wolina, Ł. Narolski (ed.). Wodzisław Śląski.
Koczy L. 1932. Związki małżeńskie Piastów ze Skandynawami. „Slavia Occidentalis” 11, 22-41.
Koczy L. 1934. Polska i Skandynawia za pierwszych Piastów. Poznań.
Labuda G. 1953. Saga o Styrbjörnie, jarlu Jomsborga. „Slavia Antiqua”4, 283-332.
Labuda G. 1960. Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski. Warszawa.
Labuda G. 1961. Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny. Warszawa.
Labuda G. 1962. Polska a Skandynawia w IX-X w. In: Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia 1. Poznań.
Labuda G. 1964. Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej 2. Poznań.
Labuda G. 1988. Wolinianie – plemię pomorskie czy wieleckie. In: G. Labuda, S. Tabaczyński (eds.), Studia nad etnogenezą Słowian 2. Warszawa, Wrocław, Kraków, 65-76.
Labuda G. 1999. Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Poznań.
Lelewel J. 1807. Edda czyli Księga religii dawnych Skandynawii mieszkańców. Wilno.
Lelewel J. 1828. Edda to jest Księga religii dawnych Skandynawii mieszkańców. Wilno.
Majewska R. 2013. Arkadia Północy. Mity eddaiczne w „Lilli Wenedzie” i „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego. Białystok.
Morawiec J., Neubauer Ł. (eds.) 2015. Sagi Islandzkie. Zarys dziejów literatury staronordyckiej. Warszawa.
Papłoński J. (ed.) 1862. Helmolda Kronika Sławiańska z XII wieku. Warszawa.
Simek R., Słupecki L. P. (eds.) 2013. Conversion. Looking for Ideological Change in the Early Middle Ages. Viena.
Słupecki L. P. 1996. „…kastađ i fyrir borđ ondvegissúlum sinum”. Obrzęd zajmowania ziemi przez pierwszych osadników islandzkich. In: Z. Kurnatowska (ed.), Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej 1. Wrocław, 89-95.
Słupecki L. P. 1998. Wyrocznie i wróżby pogańskich Skandynawów. Warszawa.
Słupecki L. P. 2000. ‘Cultural’ and ‘Natural’ in Norse Pagan Religion. In: W. Iwańczak, K. Bracha (eds.), Człowiek i przyroda w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym. Warszawa, 65-72.
Słupecki L. P. 2000. Jómsvikingalog, Jómsvikings, Jomsborg/Wolin and Danish circular strongholds. In: P. Urbańczyk (ed.), The Neighbours of Poland in the 10th Century. Warsaw, 49-60.
Słupecki L. P. 2003. Mitologia skandynawska w epoce wikingów. Kraków.
Słupecki L. P. 2004. Konwersja jako zamach stanu. Przyjęcie chrztu przez Islandię w 1000 roku. In: A. Sołtysiak, J. Olko (eds.), Zamach stanu w dawnych społecznościach. Warszawa, 237-248.
Słupecki L. P. 2007. Kobieta jako wróg. Królowa Gunnhilda Ӧzurardóttir i skald Egil Skalla-Grimsson. In: J. Olko, P. Prządka-Giersz (eds.), Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach. Warszawa, 139-154.
Słupecki L. P. and Morawiec J. (eds.) 2009. Between Paganism and Christianity in the North. Rzeszów.
Stanisławski B. M. 2007. Sztuka wikińska z Wolina. „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 4, 28-50.
Stanisławski B. M. 2013. Norse Culture in Wolin-Jomsborg. In: S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski (eds.), Scandinavian Culture in Medieval Poland. Wrocław, 193-246.
Stanisławski B. M. 2013. Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga. Studium archeologiczne przenikania kultury skandynawskiej na ziemie polskie. Wrocław.
Szajnocha K. 1858. Lechicki początek Polski. Lwów.
Wachowski K. 1914. Jomsborg. Normanowie wobec Polski w X wieku. Warszawa.
Wachowski K. 1931. Norwegowie na Pomorzu za Mieszka I. „Kwartalnik Historyczny” 45, 181-210.
Widajewicz J. 1931. Najdawniejszy piastowski podbój Pomorza. „Slavia Occidentalis” 10, 57-63.
Widajewicz J. 1933-1934. Burysław. „Rocznik Gdański” 7-8, 23-36.
Widajewicz J. 1935. Przy ujściu Odry w drugiej połowie X w. Poznań.
Widajewicz J. 1953. Kontakty Mieszka I z państwami nordyjskimi. „Slavia Antiqua” 4, 131-140.
Wojciechowski Z. 1939. Polska nad Wisłą i Odrą w X wieku. Katowice.
Zakrzewski S. 1921. Mieszko I jako budowniczy państwa polskiego. Warszawa.
Zakrzewski S. 1925. Bolesław Chrobry Wielki. Lwów.
Załuska-Strömberg A. (ed.) 1968. Saga o Gunnlaugu Wężowym Języku. Wrocław, Warszawa, Kraków.
Załuska-Strömberg A. (ed.) 1968. Saga o Njalu. Poznań.
Załuska-Strömberg A. (ed.) 1973. Saga Rodu z Laxdalu. Poznań.
Załuska-Strömberg A. (ed.) 1974. Saga o Egilu. Poznań.
Załuska-Strömberg A. (ed.) 1986. Edda Poetycka. Wrocław, Warszawa, Kraków.

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

28

Start page:

27

End page:

32

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0860-0007

Source:

IAiE PAN, call no. P III 368 ; IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: